Ustawa Macron w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania w sprawie ustawy MACRON, oraz uzyskane odpowiedzi uzyskane we współpracy  z  mec. Pawłem Smorędą z polskiej kancelarii prawnej, ktora zajmuje się prawem transportowym. Sprawa ustawy MACRON jest tematem niezwykle gorącym. Z czasem wiedza co do stosowania tej ustawy przez władze francuskie będzie się poszerzać, tym bardziej, że praktyka ma znaczenie pierwszorzędne… Lire plus

NOWE OBOWIAZKI WE FRANCJI ZAGRANICZNYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

W dniu 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie dekret 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016r. dotyczący zastosowania przepisów o oddelegowaniu pracowników do zagranicznych firm transportowych. Przepisy te nakładają na zagraniczne firmy transportowe oddelegowujące pracowników do Francji nowe obowiązki. Do najważniejszych należą: - sporządzenie i złożenie zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika (kierowcy są zobowiązani do przechowywania… Lire plus

Nowości w zakresie delegowania pracowników – Ustawa MACRON

W dniu 8 sierpnia 2015, weszła w życie kolejna ustawa która zaostrza warunki delegowania pracowników do Francji. Stosowanie niektórych przepisów będzie zawieszone do czasu wydania aktów wykonawczych. Przepisy ustawy MACRON nakładają na polskie firmy delegujące pracowników do Francji i na ich francuskich kontrahentów dodatkowe obowiązki i zaostrzają stosowane kary. Na ich mocy wprowadzona została definicja… Lire plus

Francja zaostrza przepisy o delegowaniu pracowników

Rozporządzenie do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej (SAVARY) zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym (2015-364 Rozporządzenie z dnia 30 marca 2015 L 31, str. 5872). Rozporządzenie określa szczegółowo obowiązki nałożone na pracodawców zagranicznych, którzy delegują pracowników do Francji, tj: - Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela we Francji, zgodnie z określonymi warunkami; - Obowiązek przechowywania we Francji… Lire plus

Podwykonawcy we Francji: nowe warunki ogólne umów podwykonawczych w sektorze budowlanym

Ogólne warunki umów podwykonawczych w sektorze budowlanym zostały zaktualizowane w 2014 roku. Wydanie to bierze pod uwagę ostatnie reformy dotyczące podwykonawców, to jest: - wprowadzenie systemu tzw. auto-liquidation VAT-u stosowanego do umów podwykonawczych zawartych po pierwszym stycznia 2014 roku; - przypomnienie przepisów w zakresie ubezpieczeń wymaganych od podwykonawców wynikające z reformy wprowadzonej przez okólnik z… Lire plus

Ustawa Macron w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania w sprawie ustawy MACRON, oraz uzyskane odpowiedzi uzyskane we współpracy  z  mec. Pawłem Smorędą z polskiej kancelarii prawnej, ktora zajmuje się prawem transportowym. Sprawa ustawy MACRON jest tematem niezwykle gorącym. Z czasem wiedza co do stosowania tej ustawy przez władze francuskie będzie się poszerzać, tym bardziej, że praktyka ma znaczenie pierwszorzędne… Lire plus

NOWE OBOWIAZKI WE FRANCJI ZAGRANICZNYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

W dniu 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie dekret 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016r. dotyczący zastosowania przepisów o oddelegowaniu pracowników do zagranicznych firm transportowych. Przepisy te nakładają na zagraniczne firmy transportowe oddelegowujące pracowników do Francji nowe obowiązki. Do najważniejszych należą: - sporządzenie i złożenie zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika (kierowcy są zobowiązani do przechowywania… Lire plus

Nowości w zakresie delegowania pracowników – Ustawa MACRON

W dniu 8 sierpnia 2015, weszła w życie kolejna ustawa która zaostrza warunki delegowania pracowników do Francji. Stosowanie niektórych przepisów będzie zawieszone do czasu wydania aktów wykonawczych. Przepisy ustawy MACRON nakładają na polskie firmy delegujące pracowników do Francji i na ich francuskich kontrahentów dodatkowe obowiązki i zaostrzają stosowane kary. Na ich mocy wprowadzona została definicja… Lire plus

Francja zaostrza przepisy o delegowaniu pracowników

Rozporządzenie do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej (SAVARY) zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym (2015-364 Rozporządzenie z dnia 30 marca 2015 L 31, str. 5872). Rozporządzenie określa szczegółowo obowiązki nałożone na pracodawców zagranicznych, którzy delegują pracowników do Francji, tj: - Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela we Francji, zgodnie z określonymi warunkami; - Obowiązek przechowywania we Francji… Lire plus

Podwykonawcy we Francji: nowe warunki ogólne umów podwykonawczych w sektorze budowlanym

Ogólne warunki umów podwykonawczych w sektorze budowlanym zostały zaktualizowane w 2014 roku. Wydanie to bierze pod uwagę ostatnie reformy dotyczące podwykonawców, to jest: - wprowadzenie systemu tzw. auto-liquidation VAT-u stosowanego do umów podwykonawczych zawartych po pierwszym stycznia 2014 roku; - przypomnienie przepisów w zakresie ubezpieczeń wymaganych od podwykonawców wynikające z reformy wprowadzonej przez okólnik z… Lire plus