Windykacja drobnych roszczeń

Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r., zmieniono rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma ograniczony zakres zastosowania. Zgodnie z tą procedurą nie można rozpatrywać roszczeń, których wartość przekracza 5 000 EUR… Lire plus

Nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego

Na mocy rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2017/1105 z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanowione zostały nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego. Polscy wierzyciele mogą posłużyć się nimi w celu zgłoszenia wierzytelności we Francji… Lire plus

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji została przewidziana przez ustawę El Khomri z 08/08/2016r. Wynosiła maksymalnie 50 euro od każdego oddelegowanego pracownika. Dwa rozporządzenia z maja 2017r. konkretyzują postanowienia ustawy El Khomri, tzn.: – rozporządzenie nr 2017-751 z 3 maja 2017 (Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser… Lire plus

Ustawa Macron w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania w sprawie ustawy MACRON, oraz uzyskane odpowiedzi uzyskane we współpracy  z  mec. Pawłem Smorędą z polskiej kancelarii prawnej, ktora zajmuje się prawem transportowym. Sprawa ustawy MACRON jest tematem niezwykle gorącym. Z czasem wiedza co do stosowania tej ustawy przez władze francuskie będzie się poszerzać, tym bardziej, że praktyka ma znaczenie pierwszorzędne… Lire plus

NOWE OBOWIAZKI WE FRANCJI ZAGRANICZNYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

W dniu 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie dekret 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016r. dotyczący zastosowania przepisów o oddelegowaniu pracowników do zagranicznych firm transportowych. Przepisy te nakładają na zagraniczne firmy transportowe oddelegowujące pracowników do Francji nowe obowiązki. Do najważniejszych należą: – sporządzenie i złożenie zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika (kierowcy są zobowiązani do przechowywania… Lire plus

Windykacja drobnych roszczeń

Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r., zmieniono rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma ograniczony zakres zastosowania. Zgodnie z tą procedurą nie można rozpatrywać roszczeń, których wartość przekracza 5 000 EUR… Lire plus

Nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego

Na mocy rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2017/1105 z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanowione zostały nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego. Polscy wierzyciele mogą posłużyć się nimi w celu zgłoszenia wierzytelności we Francji… Lire plus

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji została przewidziana przez ustawę El Khomri z 08/08/2016r. Wynosiła maksymalnie 50 euro od każdego oddelegowanego pracownika. Dwa rozporządzenia z maja 2017r. konkretyzują postanowienia ustawy El Khomri, tzn.: – rozporządzenie nr 2017-751 z 3 maja 2017 (Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser… Lire plus

Ustawa Macron w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania w sprawie ustawy MACRON, oraz uzyskane odpowiedzi uzyskane we współpracy  z  mec. Pawłem Smorędą z polskiej kancelarii prawnej, ktora zajmuje się prawem transportowym. Sprawa ustawy MACRON jest tematem niezwykle gorącym. Z czasem wiedza co do stosowania tej ustawy przez władze francuskie będzie się poszerzać, tym bardziej, że praktyka ma znaczenie pierwszorzędne… Lire plus

NOWE OBOWIAZKI WE FRANCJI ZAGRANICZNYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

W dniu 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie dekret 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016r. dotyczący zastosowania przepisów o oddelegowaniu pracowników do zagranicznych firm transportowych. Przepisy te nakładają na zagraniczne firmy transportowe oddelegowujące pracowników do Francji nowe obowiązki. Do najważniejszych należą: – sporządzenie i złożenie zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika (kierowcy są zobowiązani do przechowywania… Lire plus