Najnowsze zagadnienia dot. delegowania pracowników do Francji

Opłata 40 EUR od rejestracji pracowników w systemie SIPSI 11 lutego został opublikowany francuski dekret nr 2018-82 z 09 lutego 2018 r.  Uchylił on przepisy II części francuskiego Kodeksu pracy (w tym art. R1263-20 KP), które przewidywały szczegóły pobierania tej opłaty. Natomiast artykuł L1262-4-6 KP, który statuuje tę opłatę, nie został uchylony. Dekret uniemożliwia więc… Lire plus

Windykacja drobnych roszczeń

Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r., zmieniono rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma ograniczony zakres zastosowania. Zgodnie z tą procedurą nie można rozpatrywać roszczeń, których wartość przekracza 5 000 EUR… Lire plus

Nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego

Na mocy rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2017/1105 z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanowione zostały nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego. Polscy wierzyciele mogą posłużyć się nimi w celu zgłoszenia wierzytelności we Francji… Lire plus

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji została przewidziana przez ustawę El Khomri z 08/08/2016r. Wynosiła maksymalnie 50 euro od każdego oddelegowanego pracownika. Dwa rozporządzenia z maja 2017r. konkretyzują postanowienia ustawy El Khomri, tzn.: – rozporządzenie nr 2017-751 z 3 maja 2017 (Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser… Lire plus

Ustawa Macron w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania w sprawie ustawy MACRON, oraz uzyskane odpowiedzi uzyskane we współpracy  z  mec. Pawłem Smorędą z polskiej kancelarii prawnej, ktora zajmuje się prawem transportowym. Sprawa ustawy MACRON jest tematem niezwykle gorącym. Z czasem wiedza co do stosowania tej ustawy przez władze francuskie będzie się poszerzać, tym bardziej, że praktyka ma znaczenie pierwszorzędne… Lire plus

Najnowsze zagadnienia dot. delegowania pracowników do Francji

Opłata 40 EUR od rejestracji pracowników w systemie SIPSI 11 lutego został opublikowany francuski dekret nr 2018-82 z 09 lutego 2018 r.  Uchylił on przepisy II części francuskiego Kodeksu pracy (w tym art. R1263-20 KP), które przewidywały szczegóły pobierania tej opłaty. Natomiast artykuł L1262-4-6 KP, który statuuje tę opłatę, nie został uchylony. Dekret uniemożliwia więc… Lire plus

Windykacja drobnych roszczeń

Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r., zmieniono rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma ograniczony zakres zastosowania. Zgodnie z tą procedurą nie można rozpatrywać roszczeń, których wartość przekracza 5 000 EUR… Lire plus

Nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego

Na mocy rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2017/1105 z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanowione zostały nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego. Polscy wierzyciele mogą posłużyć się nimi w celu zgłoszenia wierzytelności we Francji… Lire plus

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji została przewidziana przez ustawę El Khomri z 08/08/2016r. Wynosiła maksymalnie 50 euro od każdego oddelegowanego pracownika. Dwa rozporządzenia z maja 2017r. konkretyzują postanowienia ustawy El Khomri, tzn.: – rozporządzenie nr 2017-751 z 3 maja 2017 (Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser… Lire plus

Ustawa Macron w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pytania w sprawie ustawy MACRON, oraz uzyskane odpowiedzi uzyskane we współpracy  z  mec. Pawłem Smorędą z polskiej kancelarii prawnej, ktora zajmuje się prawem transportowym. Sprawa ustawy MACRON jest tematem niezwykle gorącym. Z czasem wiedza co do stosowania tej ustawy przez władze francuskie będzie się poszerzać, tym bardziej, że praktyka ma znaczenie pierwszorzędne… Lire plus