E-commerce

  • Wdrożenie nowego sklepu internetowego i zapewnienie jego prawidłowej budowy pod względem formalno-prawnym, m.in. w zakresie praw konsumentów oraz możliwości jakie dają aktualne przepisy w przypadku sprzedaży b2b;
  • Pomoc w zakresie obsługi posprzedażowej i relacji z klientami;
  • Przygotowanie indywidualnej dokumentacji uwzględniającej charakterystykę prowadzonej działalności i związanych z tym niebezpieczeństw
  • Audyt strony internetowej i stosowanych rozwiązań oraz przygotowanie raportu zawierającego listę nieprawidłowości oraz sugerowane działania
  • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych i portali społecznościowych, regulaminów konkursów i promocji, polityk prywatności, klauzul zgód i klauzul informacyjnych, wzorców umownych,
  • Opiniowanie przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen, prawa własności intelektualnej oraz w sporach z konsumentami,
  • Reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami dotyczących praw konsumentów