Delegowanie pracowników do Francji

Temat 1:

Przestępstwo pracy nielegalnej:

przesłanka  stałej, zwyczajowej i ciągłej działalności na terenie Francji na przykładach praktycznych oraz ewaluacja szans na zakwestionowanie decyzji DIRECCTE.

Temat 2:

Granice swobody świadczenia usług – działalność zwyczajowa, trwała i ciągła – w poszukiwaniu kumulacji przesłanek

Temat 3:

Procedury kontrolne: środki odwoławcze od decyzji administracyjnych i karnych.

Temat 4:

Układy zbiorowe we francuskim porządku prawnym.

Temat 5:

Delegowanie pracowników do Francji według najnowszych zasad – dyrektywa UE 2018/957 i jej treść w prawie francuskim (1,5 h) w kontekście procedur kontrolnych:

 • Należyta staranność (kontrahenta) i odpowiedzialność solidarna.
 • Uprawnienia i obowiązki organów kontroli – IP: wymagane dokumenty, termin na przekazanie dokumentów
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu: m.in. reprezentant / osoba do kontaktu (zwłaszcza na budowie)
 • Zachowanie przed i podczas kontroli – czy (jak) szkolić pracowników na wypadek kontroli? Wezwanie na przesłuchanie karne przed IP, prawo do błędu (le droit à l’erreur), procedura zapytania tzw. rescrit fiscal, social, etc
 • Administracyjne procedury kontrolne: postępowanie nakazowe w zakresie prawa pracy, zakwaterowania, wypłaty wynagrodzenia
 • Sankcje administracyjne ( kary pieniężne, nakaz wstrzymania prac, zamknięcie zakładu) oraz srodki odwoławcze od decyzji administracyjnych
 • Sankcje karne i administracyjne związane z pracą nielegalną
 • Ryzyko i skutki powstania zakładu podatkowego w związku z delegowaniem pracowników
 • Podstawy wyliczania wynagrodzenia pracowników za okres delegowania do Francji
 • Diety oraz dodatki z tytułu podróży służbowej w kontekście delegowania do Francji
 • Kiedy powstaje zakład podatkowy polskiej firmy we Francji?
 • Jakie obowiązki ma polska firma delegująca pracowników do Francji w razie powstania zakładu podatkowego?
 • Jakie są sankcje za niewykonanie obowiązków wynikających z powstania zakładu podatkowego?