Webinarium: Transakcje handlowe na rynku francuskim

Read more

Zwolnienie z obowiązków zgłoszeniowych w systemie SIPSI i wyznaczenia reprezentanta – wejście w życie przepisu L. 1262-6

Read more

VI KONGRES MOBILNOSCI PRACY – KRAKOW 2019

Read more

Najnowsze zagadnienia dot. delegowania pracowników do Francji

Opłata 40 EUR od rejestracji pracowników w systemie SIPSI 11 lutego został opublikowany francuski dekret nr 2018-82 z 09 lutego 2018 r.  Uchylił on przepisy II części francuskiego Kodeksu pracy (w tym art. R1263-20 KP), które przewidywały szczegóły pobierania tej opłaty. Natomiast artykuł L1262-4-6 KP, który statuuje tę opłatę, nie został uchylony. Dekret uniemożliwia więc… Read more

Windykacja drobnych roszczeń

Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r., zmieniono rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.  Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma ograniczony zakres zastosowania. Zgodnie z tą procedurą nie można rozpatrywać roszczeń, których wartość przekracza 5 000 EUR… Read more