Honoraria

Wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od rodzaju i zakresu usługi:

  • ryczałtowe, np: podwyższenie kapitału zakładowego, roczne zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • godzinowe, np: jednorazowa opinia prawna,
  • procentowe od zasadzonej kwoty (dotyczy dochodzeń roszczeń na drodze sądowej).

Interwencja kancelarii jest poprzedzona umową o wynagrodzenie.

MÉDIATEUR NATIONAL DE LA CONSOMMATION DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Conformément aux dispositions des Articles L. 152-1 et suivants du Code de la consommation, le client a la possibilité, en cas de litige avec un Avocat, de recourir gratuitement au Médiateur de la consommation qui sera le médiateur national près du Conseil National des Barreaux (CNB) et dont les coordonnées sont les suivantes :

Jérôme HERCE, médiateur de la consommation de la profession d’avocat
22 rue de Londres – 75009 Paris

Veuillez contacter le cabinet pour obtenir un devis détaillé.