Podwykonawcy we Francji: nowe warunki ogólne umów podwykonawczych w sektorze budowlanym

Ogólne warunki umów podwykonawczych w sektorze budowlanym zostały zaktualizowane w 2014 roku. Wydanie to bierze pod uwagę ostatnie reformy dotyczące podwykonawców, to jest:

– wprowadzenie systemu tzw. auto-liquidation VAT-u stosowanego do umów podwykonawczych zawartych po pierwszym stycznia 2014 roku;

– przypomnienie przepisów w zakresie ubezpieczeń wymaganych od podwykonawców wynikające z reformy wprowadzonej przez okólnik z 8 czerwca 2005 roku (L243-1-1 kodeksu ubezpieczeń) ;

– przypomnienie przepisów dotyczących procedury i terminów płatności.