Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji

Opłata od pracowników oddelegowanych do Francji została przewidziana przez ustawę El Khomri z 08/08/2016r. Wynosiła maksymalnie 50 euro od każdego oddelegowanego pracownika.

Dwa rozporządzenia z maja 2017r. konkretyzują postanowienia ustawy El Khomri, tzn.:

– rozporządzenie nr 2017-751 z 3 maja 2017 (Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs)

– rozporządzenie nr 2017-825 z dnia 5 maja 2017r. (Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales)

Dekret z 3 maja 2017r. określa wysokość opłaty tzw. contribution forfaitaire za każdego oddelegowanego pracownika na kwotę 40 euro, płatną w momencie składania zgłoszenia pracowników za pośrednictwem strony SISPI.

Opłata ta wejdzie w życie w momencie opublikowania przepisów wykonawczych tzw. arrêté a najpóźniej do 1 stycznia 2018r.