Nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego

Na mocy rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2017/1105 z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanowione zostały nowe formularze w sprawie postępowania upadłościowego. Polscy wierzyciele mogą posłużyć się nimi w celu zgłoszenia wierzytelności we Francji.