Francja zaostrza przepisy o delegowaniu pracowników

Rozporządzenie do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej (SAVARY) zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym (2015-364 Rozporządzenie z dnia 30 marca 2015 L 31, str. 5872).
Rozporządzenie określa szczegółowo obowiązki nałożone na pracodawców zagranicznych, którzy delegują pracowników do Francji, tj:
– Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela we Francji, zgodnie z określonymi warunkami;
– Obowiązek przechowywania we Francji określonych dokumentów;
Dodatkowo, rozporządzenie nakłada na francuskich kontrahentów obowiązek weryfikacji przestrzegania francuskich przepisów prawa pracy i prawa podatkowego przez zagranicznych pracodawców i określa wysokość kar administracyjnych.
Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji w celu udzielenia dalszych informacji.