NOWE OBOWIAZKI WE FRANCJI ZAGRANICZNYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

W dniu 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie dekret 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016r. dotyczący zastosowania przepisów o oddelegowaniu pracowników do zagranicznych firm transportowych.

Przepisy te nakładają na zagraniczne firmy transportowe oddelegowujące pracowników do Francji nowe obowiązki.

Do najważniejszych należą:

– sporządzenie i złożenie zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika (kierowcy są zobowiązani do przechowywania w/w dokumentu w pojeździe),

– ustanowienie na czas oddelegowania reprezentanta we Francji do kontaktów z francuskimi organami administracji,

– obowiązek przestrzegania francuskich przepisów prawa pracy w zakresie między innymi wynagrodzenia minimalnego SMIC, czasu pracy etc,

– odpowiedzialność francuskich odbiorców za stosowanie przez zagraniczne firmy transportowe francuskich przepisów prawa pracy.

Nie jest na chwilę obecną wiadome, czy nowe przepisy znajdą zastosowanie tylko i wyłącznie do przewozu kapotażowego czy też obejmą także wszystkie przewozy tranzytowe przez Francje.

Nie wynika również z nowych przepisów czy zagraniczne firmy spedycyjne są zobowiązane do ich przestrzegania.

Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji w celu udostępnienia dalszych wyjaśnień.