Transakcje handlowe na rynku francuskim : aspekty biznesowe i ryzyka prawne

1° Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do managerów sprzedaży i handlowców odpowiadających za rozwój rynku i kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi, oraz do działów prawnych.

2° Forma:  online

2° Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w obszarach:

  • Identyfikacji ryzyka biznesowego oraz prawnego w relacjach z partnerami zagranicznymi
  • Zarządzania relacjami z klientami zagranicznymi w kontekście różnic kulturowych
  • Ograniczenia ryzyka transakcyjnego oraz prawnego z klientami zagranicznymi
  • Prowadzenia negocjacji umów handlowych z uwzględnieniem aspektów biznesowych i prawnych

3° Prowadzący:

Biogram

Marta Bledniak, L.L.M. – Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie we Francji oraz prawnik zagraniczny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowej Izbie Adwokackiej w Monachium; właścicielka kancelarii prawnej specjalizująca się w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz francuskim i europejskim prawie pracy; obsługuje zagraniczny biznes w zakresie prawa francuskiego. Członek Francusko-polskiej Izby Handlowej w Warszawie. Członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie. Zdobyła doświadczenie w zakresie szkoleń jako prelegent Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Francusko – polskiej Izby Handlowej w Warszawie. Posiada biura w Tuluzie, we Wrocławiu i w Monachium. Więcej informacji: Bledniak Avocat – obsługa prawna Francja | polski prawnik adwokat – kancelaria prawna Francja (bledniak-avocat.com)

4° Program

1) Sprzedaż B to B

– Różnica między umowami o świadczenie usług i umowami sprzedaży (Towary czy usługi?)

– Negocjacje : rupture abusive des pourparleurs

– Klauzula właściwości prawnej i jurysdykcji sadowej oraz arbitrażowa

– Warunki ogólne sprzedaży – CGD w prawie francuskim

-Terminy płatności we Francji

– Klauzula wyłączające / ograniczająca odpowiedzialność w polskich CGV  i zastosowanie przed sadem francuskim

– Rękojmia w polskich CGV – garantie de  vice cache a przepisy wymuszające swoje zastosowanie (loi de police) artykułu 9 rozporządzenia Rzym I oraz porządek publiczny państwa siedziby sądu ochrona (ordre public du for) artykułu 21 rozporządzenia Rzym I

– Gwarancja producenta

– Postepowanie sadowe (etapy): Ekspertyza polubowna/sadowa, dopozwanie do procesu głównego (mise en cause) , klauzula zastrzeżenia własności w kontekście postepowania upadłościowego dłużnika), windykacja oraz zgłoszenie wierzytelności z przypadku upadłości dłużnika

2) Świadczenie usług oraz delegowanie

– wymagania formalno-prawne świadczenia usług (ustawa 1975!): podwykonawstwo budowlane oraz przemyslowe

– procedura zatwierdzenia podwykonawcy

– gwarancje płatności

– delegowanie pracowników do krajów UE oraz aspekty ubezpieczeniowe

– delegowanie obywateli państw trzecich

– résumé:  warunki pracy i płacy dla pracowników delegowanych (KP, układy zbiorowe) we Francji

– szczególne wymagania firm usługowych w branży budowlanej w związku z Covid – 19