Francuskie prawo pracy

  • Prowadzenie spraw przed Sądem pracy na rzecz pracodawców;
  • Opiniowanie i sporządzanie umów o pracę;
  • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy – zatrudnianie i zwalnianie, pracowników wszystkich szczebli oraz pracowników chronionych;
  • Doradztwo w ramach zwolnień indywidualnych;
  • Porady prawne w sprawach dotyczących URSSAF, odwołania od decyzji URSSAF, pisma urzędowe i procesowe w sprawach URSSAF, prowadzenie spraw przeciwko URSSAF przed Sądem;