Delegowanie do Francji

  • Formalności we Francji (SIPSI, A1);
  • Formalności związanych z wyjazdem pracowników zagranicę – delegowaniem do UE; delegowaniem oraz zatrudnieniem poza UE;
  • Audyt z zakresu francuskiego prawa pracy, tj., weryfikacja postanowień umów o pracę, wynagrodzenia minimalnego, dodatków pod względem ich zgodności z wymogami francuskiego prawa pracy, jak również pod kątem prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych;
  • Przepisy stosowane we Francji w stosunku do zagranicznych agencji pracy tymczasowej oddelegowujących pracowników do Francji;
  • Reprezentant do kontaktów z organami kontrolnymi (Inspekcja pracy, URSSAF etc);
  • Reprezentacja w postępowaniach kontrolnych w ramach ustawy Macron, odwołania od decyzji Inspekcji pracy, pisma urzędowe i procesowe, prowadzenie spraw przeciwko Inspekcji pracy przed Sądami francuskimi.