Windykacje

  • Windykacja sądowa zobowiązań umownych (sprawy o zapłatę z tytułu m.in.: umów budowlanych, kontraktów handlowych itp.);
  • Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, reprezentacja stron przed organami egzekucyjnymi, postępowania w zakresie zabezpieczania roszczeń (zajęcia ruchomości, ustanawianie hipotek);
  • Dochodzenia zapłaty w sektorze transportu, roszczenia bezpośrednie, odpowiedzialność przewoźnika i spedytora, w ramach transportu krajowego jak i transportu CMR,
  • Reprezentacja sądowa w sprawach budowlanych (inwestorzy, wykonawcy, podwykonawcy);
  • Monitoring czynności egzekucyjnych.