Prawo karne biznesu

  • Doradztwo w zakresie zagrożeń mogących prowadzić do odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej, wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Francji, m.in. w zakresie pracy nielegalnej;
  • Reprezentacja przed francuskimi organami ścigania i organami administracji, w postępowaniach karnych i wykroczeniowych.