Transport

  • Obsługa firm przewozowych, spedytorskich, logistycznych i ubezpieczeniowych w ramach spraw spornych jak i doradztwa.
  • Dochodzenie zapłaty z tytułu faktur transportowych, roszczenia bezpośrednie, odpowiedzialność przewoźnika i spedytora, w ramach transportu krajowego jak i transportu CMR.
  • Transport kabotażowy
  • Postępowania odwoławcze od mandatów w ramach kontroli drogowej przez francuską żandarmerie, DREAL (nielegalny kabotaż, czas pracy, CMR, nieregularny wypoczynek, etc.).
  • Doradztwo związane z obsluga prawna firm transportowych: tworzenie spółek, przygotowanie umów handlowych i warunków świadczenia usług, uzyskanie licencji przewoźnika.